Parat-leder Unn Kristin Olsen sier at Parat er svært politisk aktive, særlig innenfor arbeids- og samfunnsliv.
– Arbeidslivspolitikk er blant kjerneoppgavene til Parat. Til høsten er det stortingsvalg, og vi har derfor invitert partiene på Stortinget til Parats hovedstyremøter i mai og juni, slik at de kan redegjøre for sin politikk, og da særlig arbeidslivspolitikken sin. De politiske partiene ønsker også innspill fra oss om hva vi mener er viktig og hva som rører seg hos våre medlemsgrupper, sier Olsen.

Ved å møte ledende politikere fra de politiske partiene ønsker Parat å bidra til politikkutforming til beste for medlemmene. Parat-lederen påpeker at Parat har god dialog med partiene både i posisjon og opposisjon, uavhengig av farge på regjeringen.
– Parat er svært aktive når det gjelder å påvirke politikerne slik at vi kan få et enda bedre arbeidsliv for våre medlemmer. Vi hegner om den norske modellen, derfor er dialog med politikerne viktig, sier hun.

Politikere fra de resterende partiene er invitert til Parats hovedstyremøte i juni.