Avtalen er ifølge partene på linje med det Parat sa ja til 2. november, både i økonomiske tillegg og ellers. Samtlige 2467 vektere i konflikt går nå tilbake til jobb så snart som mulig og senest fredag morgen. 

Arbeidsmandsforbundet bekrefter at avtalen økonomisk ligger på det samme som avtalen Parat inngikk. Det innebærer blant annet et tillegg på 3,50 kroner timen fra 1. august og ytterligere 1 krone fra 1. april neste år. I tillegg økes natt-, helg- og skifttillegg med 2 kroner.

Forbundet skriver at løsningsforslaget også innebærer at fastlønn er normen i Vekteroverenskomsten. Unntaket er for deltidsstillinger under 20 prosent. Videre vil man som et prøveprosjekt kunne gi timelønn for ansatte under 50 prosent.

Videre fastslår løsningen at de som jobber fast dagtid (37,5 timer per uke), har rett til fri på bevegelige helligdager med full lønn.