I oljefuellingseselskapet, AFS Aviation Fuel Services, er de fleste av operatørene organisert gjennom Parat. Det tyske selskapet, som ble dannet i fjor, har til nå valgt å ikke være organisert på arbeidsgiversiden. 
– Siden april i år har vi vært i dialog med virksomheten, og tirsdag denne uken ble vi endelig enige om at bransjeavtalen, Oljetransportavtalen, opprettes som tariffavtale i virksomheten, sier spesialrådgiver i Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i Parat, Kjell Morten Aune. 

Ifølge Aune kommer avtalen til å tre i kraft fra 1. oktober 2021. Parat har blitt enige i å vente oktober grunnet pandemien og den lave trafikken på Gardermoen. 
– Parat er opptatt av at våre medlemmer er organisert, og at vi bidrar til å oppfylle vår del av den nordiske modellen ved at de ansatte og ledelsen inngår tariffavtaler, sier Aune.

Enighet rundt minstelønn fører til et lønnshopp 
De lokale partene i forhandlingen har også blitt enige om en minstelønnssats lokalt, som skal tilsvare satsene i tariffavtalen. 
– Dette innebærer et lønnshopp på ca. 70 000 per ansatt for våre medlemmer. Sammen med endringer i skifttillegg, medfører det betydelige forbedringer av ansatte-vilkårene for våre medlemmer. Det er også et betydelig skritt nærmere likeverdighet i konkurransevilkår for AFS sammenlignet med andre aktører, sier Aune. 

Tillitsvalgt for Parat i AFS, Johnny Trøsberget, sier han er godt fornøyd med løsningen partene kom frem til. 
– Dette er et resultat av at medlemmene står sammen, og at arbeidsgiver etter hvert fant en balansert løsning. Nå skal vi jobbe for å få våre permitterte kollegaer tilbake på jobb og ta fatt på jobben med å få praktisert medbestemmelse lokalt, sier Trøsberget, som samtidig takker Parat for støtten underveis i prosessen.