Saken handlet om frikjøp av tillitsvalgte, hvilken fagforening arbeidsgiver ser på som relevant for tillitsvalgtrollen og forståelsen av tariffavtalen som ligger til grunn for fagforeningsarbeid til pilotene i Norwegian.

Parats påstand var at det forelå brudd på pilotavtalen i Norwegian da selskapet i perioden juni 2020 til mars 2022 nektet å frikjøpe tillitsvalgte og piloter til flyfaglige oppgaver som fagforeningen prioriterte gjennom interesser i Pilotforbundet i Parat. I tillegg krevde Parat at Norwegian skulle etterbetale berørte medlemmer nektet frikjøp til tillitsverv i perioden 1. mars 2021 til 1. mars 2022.

Norwegian og NHO mente på sin side at tillitsvalgte som har vært aktive i Pilotforbundet ikke kunne etterbetales, da de har utført fagforeningsarbeid som «fremmer vilkår for norske piloters rettigheter generelt, og som ikke har noe med arbeidsgivers virksomhet å gjøre».  Dette fikk de også medhold for i retten, med fire mot tre i flertall blant sakens dommere.