Fredag 5. mars møtte Pilotforbundet regjeringen og representanter fra både Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet. Målet med møtet var å diskutere behovet for en kompetansestøtteordning til permitterte piloter som er avhengig av å fornye sertifikatene sine regelmessig. 

Mange piloter er i permisjon
Leder for Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, sier møtet var vellykket.  
– Det var et positivt møte. Vi fikk forståelse for problemstillingen som ble lagt frem, nemlig at piloter som står uten jobb må kunne vedlikeholde sertifikatene sine. Dette gjelder spesielt nå under pandemien, hvor mange er permitterte. Vi trenger piloter som er klare til å fly igjen, når samfunnet normaliseres og folk skal ut og reise, sier Holsether. 

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Anders Tyvand, er også opptatt av at pilotene skal være klare til å fly igjen, så snart samfunnet åpnes mer opp. 
– Dette var et nyttig møte og en viktig problemstilling å ha en dialog om. Det er mange piloter som er permittert eller uten jobb for øyeblikket, men det vil fortsatt være behov for deres kompetanse i fremtiden. Vi er opptatt av at pilotene skal være klare til å gå tilbake i jobb så raskt som mulig når situasjonen normaliseres, og det er viktig at ikke mangel på sertifisering skaper unødvendige forsinkelser. Derfor har vi nå en dialog på tvers av departementene om hvordan dette bør håndteres, skriver han i en epost til Parat.

Holsether frykter lange køer for timer i flysimulatorer og at luftfarten har for få piloter på plass når folk må ut og fly.  
– Vi både håper og tror at luftfarten vil komme seg raskt på bena til sommeren, men det vil ikke skje dersom pilotene ikke har fått vedlikeholdt og fornyet sertifikatene sine, sier pilotlederen. 

Han mener en støtteordning må på plass for å sikre sertifikater til alle piloter som trenger det. 
– Det er nærmest umulig for enkeltindivider å ta seg av dette selv. De trenger støtte fra myndighetene for å få til dette. Nå har vi et kritisk lavt nivå av piloter med intakte sertifikater. Her må vi ikke havne mer bakpå, sier Holsether.  

En nødvendig støtteordning for å opprettholde kompetanse 
Ifølge Holsether har Pilotforbundet etterspurt en kompetansestøtteordning i lang tid. Han håper møtet vil bidra til at denne ordningen endelig kommer på plass. 
– Danmark og Finland er eksempler på land som allerede har ulike varianter av vedlikeholdsprogrammer på plass. Det er veldig positivt at norske myndigheter nå også vurderer lignende tiltak, som vi i Pilotforbundet har spurt om lenge, sier han. 

Holsether sier han opplever en bred støtte for denne ordningen på Stortinget og håper regjeringen også vil bli med på å dra lasset, slik at konkrete tiltak blir gjort. 
– Nå har vi stilt oss til rådighet for Samferdselsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, slik at disse kan lene seg på oss fremover, samt bruke vår kunnskap og kompetanse hvis de har behov for det, sier Holsether.  

I en e-post fra Arbeids- og sosialdepartementet, går det frem at de vil gå i dialog med Samferdselsdepartementet for å vurdere Pilotforbundets innspill.
– Det er en viktig sak Parat og Pilotforbundet tar opp. For regjeringen er det viktig at flest mulig kommer raskest mulig tilbake i arbeid slik at vi unngår langvarig ledighet. Det vil være ulike løsninger for å sikre kvalifikasjoner for arbeid, og dette er noe NAV skal vurdere i hvert enkelt tilfelle. For piloter kan det åpenbart være viktig å opprettholde sine kvalifikasjoner til samfunnet og luftfarten åpner opp igjen. Derfor kan den raskeste veien tilbake til arbeid for en arbeidsledig pilot, faktisk være å opprettholde sine kvalifikasjoner som pilot, skriver statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan, i en epost. 

Må beholde norsk kompetanse 
For Holsether er det viktig at Norge ikke mister den helt spesielle kompetansen norske piloter sitter på når det kommer til å fly under krevende forhold, spesielt nordover i landet. 
– Det er viktig at vi ivaretar norske piloter. De sitter med en helt unik kompetanse, og denne ordningen kan hjelpe til med å gjøre arbeidshverdagen litt enklere for dem. Nå har vi beskrevet risikoen samfunnet står ovenfor dersom et slik tiltak drøyer, og vektlagt at vi må komme raskt i gang. Det har vi også fått forståelse for. Nå venter vi på konkrete tiltak, sier Holsether.