Reglene blir forlenget til 1. november, skriver VG.
– Et nytt storting får eventuelt se hvordan situasjonen er da, sier Røe Isaksen. Til NTB legger han til at dagpengeperioden og den forhøyede dagpengesatsen også blir forlenget.

Den spesielle permitteringsordningen under koronapandemien skulle utløpe 1. oktober, noe som kunne få store konsekvenser for 80 000 arbeidstakere.
– I tillegg er vi enig med partene i arbeidslivet om at vi fortsetter å jobbe videre med den kommunale støtteordningen som regjeringen foreslo før helgen. Det er avgjørende at denne innrettes slik at den treffer bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, sier Røe Isaksen.

Han sier at tross stadig bedre tider i norsk økonomi og fallende ledighet, er det fortsatt noen bedrifter som fortsatt sliter.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet er fornøyd med dialogen med arbeidstakersiden i denne saken.
– Beslutningen er et resultat av en god og tydelig dialog med fagforeningene i luftfarten, spesielt har dialogen med i Parat og YS vært tungtveiende, sier han til Parat24. 

Viktig seier
Parat-leder Unn Kristin Olsen er fornøyd etter onsdagens møte.
– Dette er en viktig seier, selv om det på langt nær er nok. Vi får nå tid til å områ oss, og vil fortsette dialogen med regjeringen for å få på plass gode og målrettet tiltak. Samtidig forutsetter vi at NAV tar i bruk hele sitt virkemiddelapparat for å bistå folk med å komme ut i jobb igjen. Det er viktig for oss at man bruker virkemiddelapparatet så lenge krisa varer, sier hun.

Kampen er ikke over
Hovedtillitsvalgt for Parat i tax free-aktøren Travel Retail Norway, Linda Iversen Norbeck, er også glad for regjeringens beslutning.
– Dette er en seier, men kampen ikke er over. Våre medlemmer er glad for at vi nå har kjøpt oss litt mer tid. En måned er bedre enn ingenting, selv om vi helst skulle sett at ordningen ble forlenget ut året. Jeg håper en eventuell ny regjering vil følge opp med tiltak så lenge krisa varer, sier hun.

Et steg i riktig retning
Hovedorganisasjonen Virke er svært fornøyd med forlengelsen.
– Vi har nå kjøpt oss viktig tid og forhindret at permitteringsordningen går ut allerede 1. oktober. Vi kommer til å bruke tiden fremover til å jobbe for at støtteordningene varer like lenge som krisen. Vi er ikke i mål, men dette var et viktig steg i riktig retning, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, til NTB.

Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO, sier hun har forståelse for Isaksens avgjørelse, og mener en måneds forlengelse dessuten vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å se hva slags utfordringer bedriftene vil stå i.
– Når det er sagt, er vårt utgangspunkt at det er rask bedring i arbeidsmarkedet. Vi har også bedrifter som skriker etter arbeidskraft, og vi har et ansvar for ikke å låse arbeidskraften, sier hun.

Truet med å hasteinnkalle Stortinget
Arbeiderpartiet, SV og Rødt har tidligere truet med å hasteinnkalle Stortinget for å tvinge fram en slik forlengelse. Fremskrittspartiet argumenterte også for en forlengelse.
– Nå har det hele politiske Norge utenom regjeringen selv, bedt om handling over lang tid. SV er glad vi endelig har fått gjennomslag for å forlenge permitteringsordningen, slik vi har krevd lenge. Nå var det rett før vi trakk i nødbremsen og samlet Stortinget, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Sterkt press
Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Rigmor Aasrud peker også på at regjeringen har endret mening under sterkt press. Hun ber om ytterligere handling.
– Det er fortsatt en rekke spørsmål og ordninger som er uavklarte, vi regner med at regjeringen fremmer et forslag til Stortinget hvor vi får behandlet helheten, sier Aasrud.

– Om det er behov for ytterligere forlengelser, får vi vurdere de neste ukene når vi ser hvordan pandemien og næringslivet utvikler seg, sier leder Erlend Wiborg (Frp) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Les også: Parat om utsatt permitteringsløsning
Les også: Parat-håp om permitteringsregler
Les også: Parat møter regjeringen om permitteringsregler