Martinus Røkkum, Leder
epost: marti-ro@online.no
mobil: 92248015

Daniel Larsen, Nestleder
epost: larsendalle@gmail.com
mobil: 48115592

Eli Prestårhus, styremedlem
epost: eli.prestarhus@hotmail.com
mobil: 93653968

Lars Trygve Bekkeli, styremedlem
epost: larst.bekkeli@gmail.com
mobil: 97677449

Sissel Strømmen, styremedlem
epost: sissel.stroemmen@gmail.com
mobil: 90914539

Forhandlingsutvalget i SNK
Forhandlingsutvalget i SNK består i følge vedtektene av:
§ 7.1. Forhandlingsutvalget består av styret i SNK. En forhandler fra Parat tiltrer utvalget som utvalgets leder i sentrale forhandlinger.