Martinus Røkkum  Martinus Røkkum, leder
e-post: marti-ro@online.no
mobil: 92248015
   
Eli Prestårhus  Eli Prestårhus, nestleder
e-post: eli.prestarhus@hotmail.com
mobil: 93653968
   
 Øivind Storvik Øivind Storvik, styremedlem
e-post: oivind.storvik@sas.no
mobil: 95714927
   
 Bente Arnesen Bente Arnesen, sekretær
e-post: bearnes2@online.no
mobil: 95718653


Forhandlingsutvalget i SNK
Forhandlingsutvalget i SNK består i følge vedtektene av:
§ 7.1. Forhandlingsutvalget består av styret i SNK. En forhandler fra Parat tiltrer utvalget som utvalgets leder i sentrale forhandlinger.