Martinus Røkkum, Leder
epost: marti-ro@online.no
mobil: 92248015

Eli Prestårhus, Nestleder
epost: eli.prestarhus@hotmail.com
mobil: 93653968

Daniel Larsen, Styremedlem
epost: larsendalle@gmail.com
mobil: 48115592

Sissel Strømmen, Styremedlem og sekretær
epost: sissel.stroemmen@gmail.com
mobil: 90914539

Lars Trygve Bekkeli, Styremedlem og UNG-representant
epost: larst.bekkeli@gmail.com


Forhandlingsutvalget i SNK
Forhandlingsutvalget i SNK består i følge vedtektene av:
§ 7.1. Forhandlingsutvalget består av styret i SNK. En forhandler fra Parat tiltrer utvalget som utvalgets leder i sentrale forhandlinger.