Blant tiltakene står blant annet både konvertering av gjeld til egenkapital, spleis av aksjer og ny emisjon på nyåret for å hente inn frisk kapital.
– Det viktigste for meg og styret er at Norwegian kommer gjennom den krisen covid-19 har skapt og den rekonstruksjonsprosessen som er begynt, sa styreleder Niels Smedegaard da han innledet møtet via telefon, melder E24.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt digitalt. Ved 11-tiden så de fleste av forslagene fra styret ut til å bli vedtatt, ifølge Dagens Næringsliv som fulgte avstemmingen direkte, men alle spørsmål var fremdeles ikke ferdig behandlet.

Norwegian ledere kan få lønn i aksjer
Styret fikk også fullmakt til å kunne betale lederlønninger i aksjer fremfor kontanter. Det kan gi ledelsen en voldsom avkastning hvis Norwegian overlever og aksjekursen stiger.

Styreleder Niels Smedegaard var redd for at noen i Norwegian-ledelsen  forsvinner til andre:
– Vi har en meget kompetent ledelse i Norwegian, men med den nåværende situasjonen så har det medført en økt interesse for å tiltrekke seg deler av ledelsen vår. Det ønsker vi naturligvis ikke skal skje, sier Smedegaard på møtet.
– Vi ønsker å beholde ledelsen vi har i dag og derfor har vi kommet med dette forslaget som en mulighet til å gjøre det, fortsetter han.

På E24 er alle forslagene og stemmetallene publisert