– Først og fremst ønsker vi å beklage at tallene som var publisert på vår nettside var feil, dette er veldig beklagelig. Da vi ble oppmerksomme på svikten, fjernet vi straks statistikkene fra nettsidene, sier fungerende kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Hanne Risa.

– Vi jobber med å rette opp i dette, slik at vi igjen kan presentere gode oppdaterte oversikter til våre brukere. Inntil videre ber vi om, på var nettside, at aktører som har benyttet statistikken i sitt sikkerhetsarbeid, tar kontakt med oss for å få verifisert tallene, sier hun. 

I tråd med regler
Risa sier likevel at luftfartsaktørenes rapportering av luftfartsulykker og -hendelser fungerer som normalt, og har gjort det hele tiden. Luftfartstilsynet mottar og behandler alle rapporter og lagrer dem i en database, i tråd med gjeldende regler: Forordning (EU) 376/2014 og luftfartsloven med tilhørende forskrift (BSL A 1-3).
 - Vi har interne verktøy vi bruker i forbindelse med våre årsrapporter og øvrige produkter som f.eks. Luftfartskonferansen og publikasjonen Norske flysikkerhetsresultater (Annual Safety Review). Statistikkene i disse produktene er altså korrekte sammenliknet med databasen, sier Hanne Risa.
 
Statistikkene som Luftfartstilsynet har publisert på sine nettsider er basert på den samme databasen, men blir generert av en egen programvare.
– Det er denne programvaren som har sviktet, sier Hanne Risa, men legger til at tilsynet mener at feilene skyldes programmeringen, og ikke selve dataløsningen. Den tekniske gjennomgangen av problemene fortsetter imidlertid, og noen endelig forklaring og løsning foreligger ennå ikke.

Uavklart historikk
Historikken for problemene er også fremdeles uavklart. - Før svikten inntraff, var tallene for tidligere år korrekte i statistikkene på vår nettside. Men det ser ut til at tallene i enkelte av oversiktene kan ha blitt feil også bakover i tid, fra og med tidspunktet for at programvaren sviktet, sier Hanne Risa. 
– Statistikkene på våre nettsider belyser flysikkerhetstilstanden og -utviklingen på sentrale områder og er ment til bruk for allmennheten, medier og luftfartsaktørene i deres generelle og langsiktige flysikkerhetsarbeid. Eksterne brukere som tar direkte kontakt med oss vil få oppdaterte oversikter, sier kommunikasjonsdirektøren.