Parats kontrollutvalg har som hovedoppgave å passe på at landsmøtevedtakene blir gjennomført av Parats hovedstyre. Kontrollutvalget får retningslinjer av landsmøtet, og skal ettergå den politiske og økonomiske kontrollen av Parat som virksomhet. Videre skal kontrollutvalget vurdere bruken av midler i henhold til vedtakene som er satt, sammen med en revisor, og sikre den samlede kontrollfunksjonen. 
– Kontrollutvalget skal se på alt av saksdokumenter for organisasjonen, og kontrollere at disse stemmer overens med bestemmelsene gjort av landsmøtet, sier Berit Opedal Windheim, leder for Parats kontrollutvalg. 

Windheim ble valgt inn som leder for kontrollutvalget i 2012, og har nå hatt vervet i ni år. Dette er hennes tredje periode som leder, men i år har hun bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg.
– I år fyller jeg 76, og jeg har vært pensjonist helt siden jeg påtok meg vervet i 2012. Gjennom halve livet mitt har jeg også vært tillitsvalgt og jobbet med organisasjonsutvikling. Nå kjenner jeg at det er på tide å pensjoneres på ordentlig. Jeg har tross alt syv barnebarn og to oldebarn, så det skal bli godt å få mer tid sammen med familien, sier Windheim. 

Måtte selv sørge for bedre retningslinjer og rutiner i kontrollutvalget 
Da Windheim først ble valgt inn som leder i Parats kontrollutvalg, hadde ikke utvalget opprettet rutiner eller retningslinjer for dokumenthåndtering. Etter en utfordrende oppstart, fikk hun på plass en ordning som skulle sørge for ryddighet og gjennomsiktighet. 
– Bare det å skulle finne frem til tidligere referater var i begynnelsen vanskelig. Det ble tidlig besluttet av vi måtte få bedre rutiner for dette på plass, slik at man enkelt kunne få innsikt i alle dokumenter kontrollutvalget må jobbe med. I dag er dette på plass, og under prosessen for å opprette systemene fikk vi god hjelp fra forbundsleder og generalsekretæren, sier Windheim. 

Hun påpeker at alle rundt kontrollutvalget var svært støttende, da de jobbet med å opprette rutiner, og forteller at det er nettopp de menneskene hun har arbeidet med som har gjort jobben så givende. 
– Det er vel ofte sånn, at det er personene du møter og blir kjent med som gir jobben verdi. Jeg har hatt flere spennende og gode samtaler med mange flotte medarbeidere opp gjennom årene, sier Windheim. 

– Kontrollutvalget trenger en leder som evner å se hele organisasjonen
Nå som Windheim har besluttet å ikke stille til gjenvalg, tror hun utvalgets neste leder må være noen som både er glad i å lese saksdokumenter, men som også klarer å fange essensen av alle dokumentene som skal gjennomgås i løpet av årene. 
– Du må kunne sette deg inn i strategiske dokumenter, planer, økonomiplaner, vedtekter og retningslinjer. Kontrollutvalget trenger en leder som evner å se hele organisasjonen. I dette vervet er helheten veldig viktig, forteller Windheim. 

Selv mener Windheim at vervet passer for folk som er interessert i organisasjonsutvikling og organisasjonsarbeid, og som kjenner Parat godt. Hun tror også dette er noe som fungerer utmerket for pensjonister. 
– Da jeg først ville påta meg vervet, fikk jeg spørsmål om hvorvidt dette egentlig passet for pensjonister. Mitt svar var da et definitivt ja, for vi har jo tid til å gjøre denne jobben. Jeg tror ikke du skal ha for mange jern i ilden hvis du velger å bli leder for kontrollutvalget. Det er greit å kunne konsentrere seg om dette, sier hun. 

Som leder av Parats kontrollutvalg får man en økonomisk godtgjørelse. Ifølge Windheim er det en del arbeid som må gjøres i løpet av et år, men for rett kandidat vil jobben oppleves interessant og berikende. 
– Siden tidlig på 80-tallet har jeg holdt på med denne typen arbeid. Fra jeg tok over som leder i kontrollutvalget, til i dag, har jeg lært mye. Jobben i seg selv har for meg vært betydningsfull. Likevel skal det bli godt å legge alle dokumentene bak seg, smiler Windheim.