Les

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å forhindre koronasmitte skal alle arbeidsgivere i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare.
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer, og skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Arbeidstilsynets temaside om Koronavirus og tiltak i arbeidslivet gir verdifull informasjon.

(Oppdatert 23.03.20 16:02)

 

Kontakt:
styret@saskabin.no
Vakttelefon: 995 50 640
SNK SAS Norge Kabinforening
Postboks 120
2061 Gardermoen

Besøksadresse:
SNK: 4.etg OSL v/crewbasen 
Parat:
Lakkegata 23. - 2. etg.
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Om SAS Norge Kabinforening:
SAS Norge Kabinforening er medlem av Parat.
Parat er en moderne, robust og slagkraftig
arbeidstakerorganisasjon, med over 41.000 medlemmer.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?