Røkkum er sett ut ifra dagens situasjon fornøyd med forhandlingsresultatet.
– Under dagens omstendigheter er vi fornøyd for å få gjennomslag for nesten alle våre krav. Vi har bidratt til en innsparing for selskapet uten at vi går ned i lønn, må jobbe mer eller jobbe flere dager, sier han. 

Forhandlingene endte blant annet i et fast tillegg på 300 kroner per måned, et helligdagstillegg på 1500 kroner, og et økt SCC-tillegg. I tillegg vil man få kompensasjon for innflyvninger etter midnatt på en planlagt fridag. For selskapet vil besparelsen være en treghet i lønnsskalaen som gjør at ansatte klatrer saktere oppover, og lønnsfrys de neste to årene. 

Røkkum påpeker at man naturlig nok ikke er der man skulle være før pandemien, men berømmer medlemmene for sin tålmodighet. 
– De har vært konstruktive, støttende og realistiske gjennom hele prosessen, og vi ønsker å rose medlemmene for alle konstruktive innspill, all tålmodighet og lojalitet. Det er ekstremt viktig i en vanskelig situasjon. Medlemmene har vært tydelige på at de ikke ønsker økt arbeidstid og mindre lønn, og de ønskene har vi innfridd, sier SAS Norge Kabinforenings hovedtillitsvalgt.

Han berømmer også forhandlingsleder Thore Selstad Halvorsen fra Parat for sin kompetanse. 
– Han kjenner bransjen, stammespråket og selskapet veldig godt. Det er uvurderlig å ha en hovedorganisasjon som Parat som kjenner oss og avtalen vår, både når det gjelder veiledning gjennom forhandlinger, men også i form av økt respekt fra selskapet under forhandlingene, sier Røkkum. 

Halvorsen på sin side berømmer styret for innsatsen. 
– Vi hadde ikke kommet i mål med dette resultatet hadde det ikke vært for styrets arbeid og innsats, sier han.