Perspektivmeldingen beskriver sentrale utviklingstrekk i Norge og verden og løfter frem viktige utfordringer for norsk økonomi og offentlige finanser som danner bakteppet for hvilke strategier vi må velge for å ta vare på velferden. 

Slike meldinger pleier som regel å komme det siste året i en regjeringsperiode, altså hvert fjerde år. Perspektivmeldingen ble sist lagt frem våren 2017.
– I tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.
– Vi må fortsette å skape flere jobber i privat sektor. De fleste av oss ønsker og forventer forbedringer i velferden i fremtiden. Det innebærer at vi må jobbe mer og smartere fremover, inkludere flere og satse på innovasjon og kompetanse, sier Sanner.

Perspektivmeldingen skulle legges fram i mai, men ble utsatt som følge av koronapandemien.