Tirsdag starter utdanningen med samling på Thorbjørnrud hotel på Jevnaker. Formålet er at utdanningen skal gjøre de tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet som topptillitsvalgte i egen virksomhet, eget forbund eller i YS.

20 heldige er utvalgt til å delta, og alle får forbundslederen eller nestlederen i sitt forbund som veileder. Deltakerne gjennomfører et «praksis-emne» som gir 15 studiepoeng. Overskriften på programmeter «Å bygge styrke gjennom samspill – et kompetanseprogram for topptillitsvalgte i YS».

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier studiet skal legge vekt på den tillitsvalgte som leder og rollemodell, og som aktiv bidragsyter til det organiserte arbeidslivet.
– Jeg tror dette blir et bra tilbud til våre tillitsvalgte og som et påfyll til den utdannelsen vi allerede har får våre tillitsvalgte i Parat, sier hun til Parat24.