Et forslag om å oppheve særaldersgrensene kommer snart på høring. Parat-advokat Andreas Moen har representert Parats hovedorganisasjon YS i forhandlingene om pensjon til de som har særaldersgrenser. 
Hovedorganisasjonene YS, Unio og LO har stått sammen og forhandlet om pensjon til de med særaldersgrenser uten å komme i mål. 

Når regjeringen går ut med at alle statsansatte skal få jobbe til de er 70, er dette et utspill vi er kritiske til, sier han til Parat 24.
Moen sier problemet ikke er at ikke det er fornuftig at noen grupper kan stå i jobb til de er 70.
Dette kan selvsagt være positivt for mange. Men at dette skjer uten noen grundig gjennomgang av de enkelte særaldersrensene, sikkerhets- og belastningsaspektene for de forskjellige gruppene, og uten partenes involvering, er umusikalsk fra regjeringen, sier han. 

Parat-advokaten er bekymret for at forslaget undergraver særalderspensjonen.
Pensjonen er begrunnet i aldersgrensene, og når man fjerner aldersgrensene, eller "plikten til å gå av", undergraver dette hele systemet for særalderspensjon, sier han.