Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisealternativ. Billetter kan bestilles etter avtale med Parat. Informasjon om dette fås i forbindelse med bekreftelse om kursplass.

Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil dekkes etter Statens satser kun etter forhåndsgodkjenning, hvis det ikke finnes tilbud om offentlig transport eller av andre tungtveiende grunner.
Det er viktig at deltakeren påfører hvem fra Parat som har gitt forhåndsgodkjenning.

For de med reisetid på mer enn 5 timer per reisevei, dekker vi inntil kr. 195,- (per vei) for dokumenterte utgifter til mat.

Tapt arbeidsfortjeneste. Det er to ulike skjema, 
- Det ene brukes når tillitsvalgt blir trukket i lønn og skal ha refusjon.
- Det andre brukes når arbeidsgiver betaler lønn og skal ha refusjon.  NB. Arbeidsgiver må signere uansett hvilket skjema som brukes. 

For kurs over flere dager blir overnatting bestilt og betalt av Parat

Eventuell ekstra overnatting. Dette må godkjennes på forhånd.
Ved behov for avgang hjemmefra tidligere enn kl. 05.30 om morgenen, vil Parat kunne innvilge ekstra overnatting. 

Reiseregning må signeres og leveres pr post eller e-post, med vedlagt kvitteringer. For å ivareta din informasjonssikkerhet anbefaler datatilsynet oversendelse per post ved bruk av personnummer.
Reiseregninger med sum under 50 kroner dekkes ikke.

Husk å fylle ut alle personopplysninger samt kontonummer! Bærer, avdeling, prosjektnummer og skattekommune må føres på reiseregningen hvis dette ikke er forhåndsutfylt.

Ubenyttet hotellrom
Fra 1. mars 2017 vil deltakere som uteblir fra et arrangement med bestilt overnatting, uten å varsle Parat, få tilsendt en regning på kr. 1000,- pr natt.