Reiseregningskjema for kurs og konferanser i Parat 
Søknad om permisjon med lønn 

Tapt arbeidsfortjeneste ved kurs:
Refusjonskrav fra tillitsvalgt
Refusjonskrav fra arbeidsgiver