KPMG står bak rapporten, ifølge Bergens Tidende. Revisjonsselskapet slår fast at det er «ansatt flere enn de har hatt budsjettmessig dekning for» og mener at Brønnøysundregistrene kan utføre samfunnsoppdraget selv om rundt en firedel av årsverkene kuttes.

Styret i Parat ved Brønnøysundregistrene er ikke av samme oppfatning som det KPMG konkluderer med i sin rapport. 
Vi mener vi ikke kan ikke levere i henhold til vårt samfunnsoppdrag hvis vi må redusere med 130-150 ansatte. Vi tar rapportene på alvor, og vi skal nå bruke tid sammen med de andre fagforeningene på Brønnøysundregistrene til gjennomgå dem grundig, sier hovedtillitsvalgt Anne Katrine Thomassen til Parat 24.

Heller ikke direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene er enig i forslaget. De har foreslått en nedbemanning på 39 årsverk fram mot 2024, men mener at dette skal kunne håndteres ved naturlig avgang, eller at folk slutter fordi de finner jobb andre steder.

Brønnøysundregistrene har foreslått innsparinger på 16 millioner kroner uten oppsigelser, men KPMG anbefaler at ytterligere 14 millioner kuttes ved hjelp av oppsigelser.

En grunn til den anstrengte økonomien er at Brønnøysundregistrene skal flytte inn i et nytt bygg neste år. Da øker husleieutgiftene med 200 prosent.

Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsikret i fjor Stortinget om at «det har hele tiden vært klart at en husleieøkning vil måtte dekkes innenfor rammen til Brønnøysundregistrene».

Brekk sier at registeret og Næringsdepartementet har «ulik oppfatning» av dette.

(©NTB)