Statsbudsjettet er vedtatt, og flere lover er endret. Dette betyr at rekke regelendringer trådte i kraft fra og med årsskiftet. Her finner du noen av de viktigste endringene som kan påvirke deg når det gjelder arbeidsliv, pensjon og økonomi.

Selvforskyldte arbeidsledige må vente lenger på dagpenger
Om du uten rimelig grunn har blitt arbeidsledig, for eksempel dersom du har sagt opp jobben eller blitt avskjediget, må du vente lenger enn før for å få dagpenger. Ventetiden økes fra 12 til 18 uker. Dersom du som mottaker av dagpenger uten rimelig grunn takker nei til tilbud om jobb eller ikke søker på jobber kan du miste dagpengene i 18 uker.

Egen pensjonskonto
Fra nyttår får alle med innskuddspensjon samlet pensjonen sin på ett sted. Du får en egen pensjonskonto som opprettes automatisk.
– Det nye er også at du selv kan bestemme hvem det er du vil skal forvalte din pensjonskonto, passe på pengene dine og investere dem fornuftig. Dette kan du velge uavhengig av hvilken leverandør arbeidsgiveren din bruker, sier Parats pensjonsekspert Andreas Moen. Han mener de nye reglene vil forenkle pensjonssparingen for veldig mange.

Parat har i samarbeid med YS etablert YS pensjon, som i avtale med Nordea Liv vil tilby pensjonssparing for medlemmer til en svært fordelaktig pris. Les mer om dette her.

Økt skattefri gave fra arbeidsgiver
Du kan nå motta gaver til en verdi av 5000 kroner årlig fra arbeidsgiveren din uten å måtte skatte av det. Denne grensen var tidligere på 2000 kroner. Det har også blitt innført skattefritak for influensavaksine og fremtidige pandemivaksiner som er finansiert av arbeidsgiveren din.

Flyktninger må bo lenger i Norge for å få NAV-ytelser
Flyktninger må fra nyttår bo i Norge i fem år, og ikke tre år som tidligere, for å motta følgende NAV-ytelser:
  • Alderspensjon
  • Uføretrygd
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Stønad til enslig mor eller far
  • Ytelser til gjenlevende ektefelle
  • Barnepensjon
Regjeringen tror dette vil føre til at flere får såkalt supplerende stønad, som heretter også skal kunne gis til uføre flyktninger.

Krav om norskundervisning for å motta sosialhjelp

Dersom man ikke kan forsørge seg selv grunnet for dårligere norskkunnskaper, kan man nå møte krav om norskopplæring når man søker om sosialhjelp. Endringene gjelder først og fremst folk under 30 år. Dersom man takker nei til norskopplæring, kan sosialhjelpen bli redusert.