Rapporten "Energy Transition Norway", som er utarbeidet av Norsk Industri og DNV, er laget for å få myndighetene til å fortgang i utbygging av grønn kraft, skriver Aftenposten.  

En av grunnene til at det er vanskelig å kutte, er ifølge rapporten at energiforbruket i Norge allerede er ganske rent. Derfor må kuttene gjøres i sektorer som er vanskelige å omstille og elektrifisere, som olje- og gassindustrien, tungtransport og landbruk. Det må imidlertid omstilling til i disse sektorene for å nå målene, slår rapporten fast.