Grupper, foreninger og klubber som arrangerer årsmøte, medlemsmøte eller seminar/temadag kan kontakte nærmeste regionkontor for å få gratis profileringsmateriell. Det samme gjelder i forbindelse med vervekampanjer.

Dersom medlemsgrupper trenger et større antall profileringsartikler, må tillitsvalgte ta kontakt med regionkontoret i god tid slik at det evnt er tid til å kjøpe inn/bestille fra leverandøren.

Landsdekkende grupper som ønsker gratis profileringsartikler bes kontakte Kåre Kvalvåg på e-post kaare.kvalvaag@parat.com