Styret består av:
Leder:

Oddbjørn Ketil Holsether
oddbjorn.holsether@pilot.parat.com

Nestleder: 

Stian Holmlimo Kvam, også leder av flysikkerhetskomiteen (FSK)
stian.kvam@pilot.parat.com

Medlemmer av arbeidsutvalget:
Carl Gilbert Rego
cgr@pilot.parat.com

Harald Kolmannskog
harald.kolmannskog@pilot.parat.com

Kontaktinformasjon:
Oddbjørn Ketil Holsether
Leder Pilotforbundet
Mobil: 95907066
od-hols@online.no