Styret består av:
Leder:

Oddbjørn Ketil Holsether

Nestledere: 

Stian Holmlimo Kvam, også leder av Flysikkerhets Komiteen (FSK)
Trond Solberg, også leder av Industriell komité (IKOM)

Medlemmer av Arbeidsutvalget:
Jan Petter Munkvold
Carl Gilbert Rego

 
Kontaktinformasjon:
Oddbjørn  Ketil Holsether
Leder Pilotforbundet
Mobil: 95907066
od-hols@online.no