Styret består av:
Leder:

Oddbjørn Ketil Holsether
oddbjorn.holsether@pilot.parat.com

Nestleder: 
Carl Gilbert Rego
cgr@pilot.parat.com

Leder av flysikkerhetskomiteen (FSK)

Jens Salt
Mobil: 957 14 501
jens.salt@pilot.parat.com

Medlem av ledelsen:
Harald Kolmannskog
harald.kolmannskog@pilot.parat.com

Kontaktinformasjon:
Oddbjørn Ketil Holsether
Leder Pilotforbundet
Mobil: 959 07 066
oddbjorn.holsether@pilot.parat.com