Leder: 
Oddbjørn Ketil Holsether
Leder Pilotforbundet
Mobil: 95907066
oddbjorn.holsether@pilot.parat.com

E-post til Parat: post@parat.com
Telefon til Parat: 482 10 100
Faks til Parat: 21 01 38 00

Organisasjonsnummer Parat: 971 48 0270

Besøksadresse Parat:
Lakkegata 23, 2 etg, Oslo

Postadresse Parat:
Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo

For pressen 

Her finner du Parat: