Jens Lippestad, forhandlingsleder for Norsk Flygerforbund, sier SAS har vist en manglende vilje til å komme pilotene i møte. 
– SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger. Dette er svært provoserende. Vi kan ikke akseptere denne splitt og hersk taktikken til SAS, sier Lippestad.  

Pilotene har gang på gang ifølge Lippestad stilt opp for å redde SAS i dårlige tider, og mener at det ikke er urimelig at SAS gir noe tilbake når det går bedre. I forhandlingen har pilotenes krav vært fortsatt faste og hele stillinger, mer forutsigbarhet i forhold til arbeid og fritid, samt et moderat lønnstillegg.
– Det er SAS som nå fullt og helt må bære ansvaret for at passasjerene blir rammet. Vi beklager dette sterkt. Men denne streiken kunne SAS unngått hvis de hadde vist reell vilje til løsning. I stedet møter vi et arrogant SAS som mener at deres ansatte skal godta dårligere arbeidsvilkår. Det kan vi rett og slett ikke akseptere, sier Lippestad.

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, sier det er uforståelig at SAS ikke vil gi norske piloter det samme som er fremforhandlet i Sverige og Danmark.
– Jeg undrer meg over hvorfor SAS velger en slik strategi. Det er nærmest som at man ikke tar oss på alvor, men i stedet bare ønsker å erstatte dårlige ordninger med enda dårlige løsninger. Vi føler vi blir holdt litt for narr, sier Skogvang.

Han sier medlemmene krever reelle forbedringer
– Vi er villig til å streike lenge om nødvendig, men håper at SAS tar til fornuft. Med et anstendig tilbud fra SAS setter vi oss ved forhandlingsbordet igjen, avslutter Skogvang.

Pressekontakter
Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær Norsk Flygerforbund
Telefon 920 55 311.
E-post: katinka@flyger.no

Jan Levi Skogvang, leder for SAS-pilotene i Parat
Telefon 957 19 015
E-post: lskogva@online.no

Trygve Bergsland, kommunikasjonssjef i Parat
Telefon 905 85 639.
E-post: trygve.bergsland@parat.com