Med våre 1720 medlemmer representerer vi blant annet pilotene i SAS, Norwegian, Widerøe, Bristow Helicopter og Lufttransport Rotorwing - i tillegg til piloter i mindre flyselskaper og pilotstudenter. Pilotforbundets viktigste mål er å fremme flysikkerheten med vår spesialkompetanse innen luftfart.

 
Meld deg inn og bli en av oss!