Det lønner seg for deg, fordi det gir deg en rekke fordeler – både på jobben og privat.

Det lønner seg for samfunnet, fordi det er samarbeidet mellom fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter som sikrer mange av de velferdsgodene vi alle nyter godt av. Jo flere som er med i fagforeninger, jo bedre fungerer dette samarbeidet.

Hvorfor Pilotforbundet og Parat?
Et medlemskap i Pilotforbundet er først og fremst en forsikring som sikrer dine rettigheter på jobben. Samtidig forhandler vi frem gode lønns- og arbeidsvilkår for deg. I tillegg får du tilbud om en rekke gode medlemsfordeler gjennom Parat. Her er det mye penger å spare!

Hjelp når du trenger det
Parat har vi et sterkt apparat av tillitsvalgte som er til stede der medlemmene arbeider. De jobber for deg lokalt, og sørger for at din arbeidsdag blir enda bedre. 

Som medlem i Pilotforbundet får du også profesjonell hjelp hvis du har problemer på jobben. Parat har en rekke advokater og rådgivere som hjelper deg i saker som blant annet gjelder:

ansettelsesavtale
arbeidstidsbestemmelser
etter- og videreutdanning
ferierettigheter
lønnsutvikling og lønnsforhandlinger
medbestemmelse
oppsigelsesvern
permisjonsrettigheter

Våre advokater kan også hjelpe deg med private saker.

Som organisert står du sterkere i forholdet til din arbeidsgiver!

Det er viktig å ha en solid arbeidstakerforening i ryggen
Med stadig mer fokus på endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en solid arbeidstakerorganisasjon i ryggen. Rettigheter og goder som mange tar for gitt er ikke regulert i lov eller forskrift. Disse er et resultat av tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Norge har tradisjonelt hatt høy grad av organisering. Den beste forsikringen mot dårligere rettigheter i fremtiden er at flest mulig er organisert. 

Parat er din forsikring i arbeidslivet. 

Meld deg inn her!