Les

Besøksadresse
Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Om Pilotforbundet
Pilotforbundet er en moderne, robust og
slagkraftig bransjeorganisasjon
for piloter i norske selskaper.

Kontakt
Leder: Oddbjørn Ketil Holsether
Tlf: 959 07 066
E-post: oddbjorn.holsether@pilot.parat.com
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?