– Hvis dette stemmer, er jeg overrasket over nok en omkamp fra regjeringen. De er i utakt med partene i arbeidslivet og stortingsflertallet her, sier Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg til NTB.

Regjeringen foreslår å kutte i permitteringsordningen, som ble utvidet til 52 uker i august i fjor. Wiborg påpeker at Frp fikk flertall for at permitteringsreglene skulle forlenges til 1. oktober.
– Jeg forventer at regjeringen forholder seg til det. Vi må trygge norske arbeidsplasser og skape så mye forutsigbarhet som mulig i en uforutsigbar tid. Dette er ikke tiden for å svekke permitteringsordningen, slår han fast.

Permitteringsordningen foreslås kuttet til tross for nye anslag om at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst. I tillegg vil arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt under permittering og retten til å motta dagpenger også kuttes.

Perioden med fritak for lønnsplikt under permittering for arbeidsgivere ble i fjor forlenget til og med 30. september 2021. Tilsvarende ble også dagpengeperioden for permitterte forlenget.