Det er tidligere finansrådgiver, nå pensjonist, i Helgeland Sparebank uttaler dette til Brønnøysunds avis.

Blir millionforskjell
Om sjefen velger 2 eller 7 prosent pensjonsoppsparing for sine arbeidstakere, vil for den enkelte bety en forskjell på en million i pensjon.
Forutsetningene for Sollis beregning er en arbeidstaker med årslønn på 400 000, 30 års sparing, lønnsvekst 3 prosent, avkastning av pensjonsinnskuddet 6,5 prosent, regulering av Grunnbeløpet med 3 prosent og prisstigning på 2,5 prosent.

Ved 2 prosent sparing fra første krone, kommer arbeidstakeren ut med en kjøpekraft tilsvarende 37.200 kroner i året. 
Ved 7 prosent sparing øker kjøpekraften til 170 000 kroner året. Dette eksemplet er basert på utbetaling over 10 år, og utgjør en forskjell på over 130 000 kroner hvert år mellom den som har fått oppspart 2 eller 7 prosent årlig, konstaterer Solli.

FAFO-forsker: Relevant 
FAFO-forsker Ståle Østhus bekrefter at Sollis regnestykke er relevant.
– Ja, regnestykket er relevant. Det viser skjematisk at det er stor forskjell på dårligste og beste ordning. Jeg ser ingen gode grunner til å tvile på at regnestykket er korrekt. Forutsetningene som gjøres virker for så vidt rimelige, selv om virkeligheten selvsagt er mer variert enn det som kommer fram fra regnestykket. Ikke alle tjener 400.000, ikke alle får en avkastning på 6.5 prosent og så videre, kommenterer Østhus.

Mange har lave innskudd
Finans Norge skriver på sine nettsider at det ved utgangen av 2019 var 32 prosent av innskuddspensjonsavtalene i privat sektor som var minsteordninger (2 prosent av lønn over 1G), noe som tilsvarer cirka 25 prosent av de forsikrede. Den samme statistikken viser at kun 2,9 prosent av medlemmene i innskuddsordninger nasjonalt er med i ordninger med maksimale sparesatser, det vil si med 7 prosent innskudd fra første kronefor lønn opp til 12 G, og 18,1 prosent innskudd for lønn mellom 7,1-12 G.

Konsekvens for arbeidsgiver
Det har konsekvens for arbeidsgivers pengepung hvilket nivå pensjonssparingen legges på. NHO har protestert mot at alle skal få en minstesats på 2 prosent, ved å vise til at dette vil koste bedriftene minst to milliarder kroner. De har gått inn for at minstesatsen må reduseres.
– Det tror jeg ikke vil skje, sier Solli.
Men han gjemmer ikke bort at det koster for bedriftene å velge høyere pensjonssparing enn minstesatsen.
– For en arbeidstaker med fast  lønn på 400.000 kroner, så vil det lovpålagte sparebeløpet på 2 prosent koste arbeidsgiver 6000 kroner i året. Hvis sparingen økes til 7 prosent, så vil utgiften høyne til 28 000 kroner årlig. 

Tillitsvalgt: Ukjent for mange
–Jeg hadde ikke anelse om at det kunne slå slik ut, og det viser absolutt at pensjonsinnskudd er et moment ha med i lønnsoppgjøret, sier flyarbeider Tom Jørgensen til Brønnøysunds avis
Han jobber i Widerøe Ground Handling (WGH) og er tillitsvalgt i Parat.
– Vi har et innskudd på 5 prosent, så det er ganske bra. Det ble økt under et lønnsoppgjør. Jeg tilhører brorparten av oss som ikke setter seg veldig inn i pensjon. Folk kan også tro at pensjon er vanskeligere enn det er, men da er det mulig å søke råd. De fleste som er organisert har fagforeninger med spesialister på feltet som en kan søke råd hos, sier Jørgensen.

Viktig å prioritere en god pensjonsordning
Parats pensjonsekspert, advokat Andreas Moen, oppfordrer arbeidsgivere og tillitsvalgte å prioritere å ha en god pensjonsordning.
– Arbeidsgiverorganisasjonene må også bli flinkere til å informere sine medlemsbedrifter om fordelene ved å ha en god pensjonsordning. Det er billigere for arbeidsgiverne enn lønn, og det gir mer penger til de ansatte, sier Moen til Parat24.

I privat sektor lønner det seg både for arbeidstaker og arbeidsgiver å ha høyest mulig innskudd i pensjonsordningen. 
– For arbeidstakerne er det en skattefordel som gjør at pengene går skattefritt inn på en pensjonskonto. Der koser pengene seg i aksjemarkedet, helt til du tar ut pensjonen. Først da betaler man skatt. En arbeidstaker får derfor mer for pengene om arbeidsgiver prioriterer å ha en god pensjonsordning, sier Moen.