Streiken i juni var en konflikt mellom Spekter, YS og LO. Regjeringen, ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avsluttet streiken ved å ta i bruk tvungen lønnsnemnd. Fra YS var det medlemmer i Parat og Delta som var i streik.

Leder i YS-Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, sier dette er en historisk seier for det organiserte arbeidslivet. 
– Våre medlemmer har kjempet hardt for rettferdighet og likebehandling. Denne avgjørelsen har enorm betydning for norsk arbeidsliv og viser at pensjon er en grunnleggende rettighet, sier Ruud Thorkildsen.

Minstegrensen på 20 prosent oppheves
Parat-leder, Unn Kristin Olsen, var den gang kritisk til arbeidsgiver som ikke benyttet seg av dispensasjonsmulighetene.
– Dette er en seier, først og fremst for alle våre medlemmer som har stått i en streik, det er samtidig en seier for alle ansatte lavere stillingsprosenter og som når får pensjonsopptjening, sier Parat-lederen.

Rikslønnsnemndas flertall har kommet frem til at kravet om en oppheving av minstegrensen for pensjonsopptjening er rimelig. 
– Tapet for den enkelte som innehar en stilling under 20 prosent-grensen, er potensielt stort. De negative konsekvensene av en nedre grense øker da også fra 1. januar 2020 når opptjening for alle år i jobb, settes i verk. Rikslønnsnemndas flertall finner at ny tariffavtale mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og YS Spekter fastsettes slik at minstegrensen for å komme inn under tjenestepensjonsordningen oppheves, heter det i kjennelsen fra Rikslønnsnemda.

Parat-lederen sier kampen om pensjon fra første krone er viktig og var også den saken som fikk størst oppmerksomhet på Parats landsmøte i november 2018, der delegatene sendte en bønn til stortingspolitikerne om pensjon av all lønn.
– Vi vil fortsatt jobbe for at alle skal få pensjon fra første krone. Rikslønnsmendas kjennelse i dag gjør ikke denne saken mindre aktuell også for den øvrige del av norsk arbeidsliv som må få de samme pensjonsrettighetene. Vi gir oss ikke før alle norske arbeidstakere får pensjon fra første krone, sier Olsen.

Lønn innenfor en ramme på 3,2 prosent
Rikslønnsnemda har også avgjort lønnsspørsmålet, der ansatte får et lønnsoppgjør på 3,2 prosent som er i tråd med årets frontfagsforhandlinger.
– Spekter har beregnet et økonomisk oppgjør for YS og LO, som med virkning fra 1. mai 2019 gir en ramme på 3,2 prosent. Dette i tråd med resultatet fra årets frontfagsforhandlinger. Rikslønnsnemda fastsetter at virkningstidspunktet settes til 1. august 2019, heter det i kjennelsen fra Rikslønnsnemda.

Nestleder i Farmasiforbundet i Parat, Bodil Røkke, sier at dette er historisk og en gledens dag.
– Jeg vil takke medlemmene som har stått i streik og tatt belastningen for alle oss andre. Dette er en seier for fremtidens arbeidsliv, sier Røkke.