Les

YS er kritisk til å øke pensjonsalder

Pensjonsutvalget leverte i dag forslag om å heve aldersgrensene for når man kan gå av med pensjon. YS-leder Erik Kollerud er kritisk til forslaget.
Av Vetle Daler Publisert dato 16.06.2022 9:55
Kollerud sier alle er enige i at vi må jobbe lenger når vi blir eldre og friskere. 
– Det var hele poenget da vi støttet gjennomføringen av pensjonsreformen for et tiår siden. Det skal lønne seg å stå lenger i jobb, og det gjør det i dagens pensjonsordning. Poenget er at folk skal fristes til å jobbe lenger, ikke tvinges. Vi ser at det har hatt en tydelig effekt ved at gjennomsnittlig avgangsalder har økt betraktelig. Å heve 62- og 67-årsgrensene vil i utgangspunktet ikke ha betydning for økonomien i folketrygden, og uklar betydning for skatteinngangen, det sier utvalget selv. Derfor synes vi forslaget ikke er godt nok begrunnet, særlig når vi vet at muligheten til å kunne gå av tidlig er viktig for veldig mange, sier YS-leder Erik Kollerud.

Han mener også at pensjonsreformen har virket for kort til at man nå bør vurdere endringer.
– Det er vanskelig å se hvorfor vi nå skal endre aldersgrensene når reformen har virket såpass kort tid. Dessuten er ny pensjonsordning fortsatt ikke fullt implementert i offentlig sektor, som utgjør en tredjedel av arbeidsstyrken. Skal man gjøre endringer i noe så omfattende og viktig som pensjonssystemet, må vi i alle fall vite effekten av de forrige endringene. 

YS-lederen er opptatt av at folk i størst mulig grad selv må vurdere om økonomien er god nok til at de kan gå av med pensjon.
– Med innføringen av alleårsregel og fleksibelt uttak blir det enklere for den enkelte å vite pensjonsnivået sitt, og gjøre sin egen vurdering av om man ønsker å jobbe lenger og få høyere pensjon, eller ikke. Vår oppgave er å sikre et system som gir et anstendig pensjonsnivå for alle, og så får folk gjøre sine egne vurderinger, sier Kollerud.

Kollerud stiller seg også undrende til at utvalget mener at garantipensjonsnivået i dag er uforsvarlig lavt, og bruker det som begrunnelse for å heve aldersgrensene.
– Dersom garantipensjonsnivået er for lavt, er det merkelig at utvalget ikke tar til orde for å øke nivået på garantipensjonen, sier han.

YS skal nå ha en grundig gjennomgang av rapporten.
– Det er en omfattende og viktig rapport, og vi skal vurdere forslagene nærmere og gi vårt høringssvar, sier YS-lederen.

Les også: Utvalg foreslår å heve aldersgrensen for pensjon
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?