Les

To gode nyheter for pensjonen din

Andreas Moen, pensjonsekspert og advokat i Parat, forteller at fagforeningene i YS sammen har tatt et kollektivt ansvar og forhandlet frem gode vilkår på vegne av svært mange samtidig gjennom YS Pensjon. Foto: Helene Husebø

2021 bringer med seg to gode pensjonsnyheter. Egen pensjonskonto er lansert, noe som gir deg mer kontroll og valgfrihet rundt pensjonen din. I tillegg lanserer Parat og andre YS-forbund medlemsfordelen YS Pensjon, som sikrer deg lavere kostnader knyttet til forvaltningen av denne pensjonskontoen. 

 

Av Helene Husebø/YS Media Publisert dato 12.03.2021 12:00 redigert 03.06.2021 13:43

Parat har gått sammen med de andre YS-forbundene Delta, Negotia, Finansforbundet, YTF og Safe for å etablere YS Pensjon, som et innkjøpsfellesskap for egen pensjonskonto. Samarbeidsavtalen mellom YS Pensjon og Nordea Liv sikrer medlemmer i tilknyttede forbund pensjonssparing med en av de laveste forvaltningskostnadene i landet.  

Forenkler pensjonssparingen

Egen pensjonskonto trådte i kraft 1. februar 2021 som et resultat av endringer i innskuddspensjonsloven. Formålet har vært å gjøre pensjon enklere og gi arbeidstakerne mer pensjon for pengene. Ansatte skal få økt innflytelse over pensjonen sin, bedre oversikt og informasjon, og sist, men ikke minst, lavere kostnader.

Pensjonsekspert og advokat i Parat, Andreas Moen, sier de nye reglene forenkler pensjonssparingen for veldig mange.
– Det nye er ikke bare at vi får en egen pensjonskonto. Det nye er også at du selv kan bestemme hvem det er du vil skal forvalte din pensjonskonto, passe på pengene dine og investere dem fornuftig. Dette kan du velge uavhengig av hvilken leverandør arbeidsgiveren din bruker. Mange vil være usikre på å ta egne valg rundt selvvalgt pensjonsleverandør. Men her har fagforeningene tatt et kollektivt ansvar og forhandlet frem gode vilkår på vegne av svært mange samtidig. Dette gir trygghet og garantert lave priser for dem som velger fagforeningens fellesskap, sier Moen.

Liven Sandell, pensjonsspesialist i Nordea Liv, forklarer at med egen pensjonskonto får ansatte i bedrifter med en innskuddspensjonsordning samlet pensjonen sin på én konto.
– Som du kanskje vet, kan du ha opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon liggende i ulike selskaper. Disse pensjonsrettighetene kalles pensjonskapitalbevis. Det er disse, sammen med den pensjonsordningen du har hos dagens arbeidsgiver, som nå samles på ett sted – i en egen pensjonskonto, sier hun.

Økt valgfrihet og økt pensjon
Ifølge Sandell er et viktig poeng med egen pensjonskonto at du selv skal få økt valgfrihet og innflytelse over pensjonen din.
– Du skal selv kunne velge hvor du vil ha din egen pensjonskonto, uavhengig av hvilket selskap arbeidsgiveren din benytter som pensjonsleverandør. Dette kan gi deg lavere kostnader og flere fordeler enn der du automatisk vil bli flyttet hvis du ikke velger selv, sier hun.

Tidligere har det altså vært slik at du må bruke den pensjonsleverandøren din arbeidsgiver har.
– Bytter du jobb, har du tidligere måttet begynne på nytt med opptjening hos en annen pensjonsleverandør gjennom din nye arbeidsgiver. For det gamle forholdet har du fått et pensjonskapitalbevis. Mange av oss sitter dermed med en rekke pensjonskapitalbevis, som både har årlige gebyrer og dessuten høy forvaltningskostnad. Da blir pensjonsutbetalingen mye lavere enn den kunne vært, opplyser Moen.

Lavere kostnader gir mer i pensjon
Nå får alle medlemmer av et YS-forbund, Parat-medlemmer inkludert, tilgang til den nye avtalen fremforhandlet av det nye YS Pensjon.
– Samarbeidsavtalen mellom YS Pensjon og Nordea Liv sikrer medlemmene spesielt gode priser på forvaltningen av egen pensjonskonto. For deg betyr dette lavere kostander og mer i pensjon, sier Moen.

Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Nordea er forvaltningspris og historisk god avkastning det viktigste for folk flest ved valg av pensjonsleverandør. Over halvparten av de spurte ønsket seg gode digitale løsninger, og for mange har bærekraftig pensjonssparing blitt viktig.
– Alt dette er faktorer som YS Pensjon tok med i vurderingen av pensjonsleverandør, og som du nå får glede av gjennom YS Pensjon, sier Moen.

Lavere forvaltningsgebyrer
Ifølge Moen betyr dette at Parat-medlemmer nå tilbys pensjonssparing med en av de laveste forvaltningsgebyrene i landet.
– Prisen på pensjonsforvaltning gjennom YS Pensjon er nå bedre enn det enkeltpersoner klarer å skaffe seg i markedet. Den er også bedre enn de fleste arbeidsgivere er i stand til å fremforhandle gjennom sin pensjonsleverandør, sier han.

Markedsledende priser
Dersom man benytter YS Pensjon, vil man ifølge Moen få årlig forvaltningskostnad ned i 0,39 prosent av pensjonskapitalen på aktiv forvaltning, og 0,18 prosent på passiv forvaltning.
– Vi ser at YS Pensjon kommer svært godt ut prismessig når vi sammenligner priser i markedet. Prisene vi har forhandlet frem for Nordea Livs bærekraftige forvaltningsløsning, ligger langt under det som er fremforhandlet for aktiv forvaltning av sammenlignbare innkjøpsfellesskap. Tilbudet ligger også under de fleste arbeidsgivere i pris. Dessuten kan man hos YS Pensjon velge såkalt indeksforvaltning og få enda lavere kostnader, sier Moen.

Har du én million pensjonskroner som skal forvaltes, koster hver hele prosent i forvaltningskostnader 10 000 kroner i året. Dette er ikke penger du får en regning på, men kostnadene trekkes fra din pensjonskonto.
– Kostandene har stor betydning over tid, og de fleste aner ikke hva de betaler. Pensjonsleverandørene er gjerne flinke til å vise hvor stor avkastning du får hvert år, men er mindre opptatt av å fortelle deg hva det kostnader. Gjennom YS Pensjon får du de prisene som er opplyst. Det er ingen gebyrer, plattformhonorar eller andre skjulte kostnader, sier Moen.  

Bærekraftig pensjon
I YS Pensjon er standardvalget Nordea Liv Bærekraft Valutasikret, et aktivt forvaltet fond.
– Ved å plassere pensjonspengene i selskaper som tar bærekraft på alvor, bidrar du til bærekraftig samfunnsutvikling. Nordea er en av de beste leverandørene på bærekraftige investeringsløsninger. Gjennom samarbeidet vil vi bidra til at miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår påvirkes i riktig retning. Vi tror også dette vil gi meravkastning og mer pensjon for pengene til våre medlemmer, sier Moen.

YS-leder Erik Kollerud har tidligere uttalt at YS har lagt stor vekt på å tilby en bærekraftig investeringsløsning.
– YS’ målsetting er å tilby medlemmene en sparing som gir dem mer penger på konto den dagen de ønsker å gå av med pensjon. Gjennom ordningen får YS Pensjon en fullmakt fra medlemmene til å velge den leverandøren som til enhver tid har det beste tilbudet. Vi tror Nordea Liv vil være en god og langsiktig samarbeidspartner, som vil passe godt på oss, sier Kollerud i en pressemelding.

Betingelsene er viktigere enn leverandør
Administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind, sier dette er en viktig milepæl for Nordea Liv.
– Vi er svært stolte over å kunne samarbeide med en av landets største hovedorganisasjoner, og vi skal gi medlemmene i YS tilgang til markedsledende forvaltning med gode digitale løsninger som gir lett oversikt over pensjonen for medlemmene, sier Lind.

Moen sier Nordea Liv vant konkurransen om pensjonsforvaltning etter omfattende forhandlinger, med hjelp fra forsikringsmeglere hos Aon Norway AS.
Med fullmakter fra titusener av YS-medlemmer har fellesskapet likevel mulighet til å flytte medlemmenes pensjonskontoer dersom en annen konkurrent skulle gi enda bedre betingelser i framtiden, slår han fast.

Solidarisk forhandlingsstyrke
Pensjonseksperten er klar på at man ved å tilslutte seg YS Pensjon også gir støtte til kollektiv og solidarisk forhandlingsstyrke.
– En tilslutning til YS Pensjon er en aktiv støtte til tanken om et fellesskap av lønnsmottakere som står sammen for de aller beste betingelsene, sier Moen.

Han understreker at gjennom medlemmenes fullmakt forhandler vi med styrke mot vår valgte leverandør og i markedet, ikke bare for en god startpris, men for en konkurransedyktig pris år etter år.
– Sammen er vi sterke. Gjennom forhandlinger på vegne av alle medlemmene vil vi sørge for lave kostnader, kvalitet i hvordan pengene investeres, og mer pensjon for pengene til siste pensjonskrone er utbetalt, sier Moen.

Vil lønne seg for «alle»
Den nye ordningen gjelder ifølge Moen i første omgang for dem som i dag er ansatt i privat sektor og har innskuddspensjon.
– Man kan enkelt sjekke hvilke pensjonsavtaler man har via nettsiden norskpensjon.no. Her finner man all sin pensjonsinfo fra nåværende og tidligere arbeidsgivere samlet, opplyser han.

Pensjonseksperten understreker likevel at YS Pensjon også er høyaktuelt for dem som tidligere har jobbet i privat sektor, og som har pensjonskapitalbevis fra en innskuddspensjonsordning de var med i tidligere. De vil jo ikke få noen pensjonskonto og betaler som regel dyrt for forvaltningen av sin pensjon.
– For disse vil YS Pensjon stort sett lønne seg for alle og være et kjempetilbud. Nordea Liv kan ikke ta imot pensjonskapitalbevis per dags dato, men dette vil være på plass i løpet av kort tid, sier Moen og legger til at alle medlemmer av Parat dette måtte gjelde, vil motta informasjon når dette er i orden.

Enkelt å benytte seg av fordelen
Egen pensjonskonto gir deg som nevnt valgfrihet, noe som betyr at man selv kan velge hvor man vil ha pensjonen din samlet.
– Dette heter «selvvalgt leverandør» og er noe du kan gjøre nå. På nettsiden yspensjon.no kan du gi din fullmakt til at din egen pensjonskonto opprettes hos Nordea Liv med alle medlemsfordelene YS Pensjon tilbyr. Du gir da et samtykke til at YS Pensjon kan forhandle om gunstige priser med Nordea Liv og andre pensjonsleverandører, og eventuelt flytte pensjonsavtalen i fremtiden, sier Moen og understreker at Parat i fellesskap med YS Pensjon og Nordea Liv vil sikre at medlemmenes personvern ivaretas og at lovpålagt informasjon gis.  

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup