Les

Pensjon fra første krone er en god ide

NHO går hardt ut mot forslaget om pensjonsopptjening fra første krone. – Svært misvisende argumentasjon fra NHO, sier advokat og pensjonsekspert i Parat.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 28.09.2018 8:05 redigert 15.09.2020 12:10

Det var tidligere denne uka at NHO gikk ut med sine fem grunner til at pensjon fra første krone er en dårlig ide. Parat går i rette med NHO sin argumentasjon, og Parats pensjonsekspert går så langt som å kalle deler av argumentasjon fra NHO som svært misvisende.

Advokat og pensjonsekspert i Parat, Andreas Moen, sier at pensjon fra første krone, og innføring av en egen pensjonskonto, nettopp bygger på forutsetningen om å skape en helhetlig ramme for pensjonsopptjening også i privat sektor.
– Innføring av egen pensjonskonto bidrar nettopp til en helhetlig gjennomgang av pensjonssystemet for innskuddspensjon i privat sektor. På denne måten vil ikke administrasjonskostnader spise opp pensjonen for de med liten opptjening. Det er derfor svært misvisende når NHO framstiller debatten om pensjon fra første krone som "løse forslag". Dette er nettopp å behandle pensjonssystemet helhetlig, sier Moen.

Les mer: Fakta og oppklaring om individuell pensjonskonto
Se video: Pensjonskonto med opptjening fra første krone

Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier at individuell pensjonskonto og pensjon fra første krone lenge har vært et krav fra Parat og YS.
Pensjonsopptjening fra første dag og første krone, uansett stillingsbrøk, også for dem under 20 år var et hovedkrav for oss i tariffoppgjøret. Jeg er glad for at forslaget nå er fremmet for Stortinget, og ser frem til fredagens høring hvor vi kan få redegjort grundig for vårt syn, sier Einan.

Les mer: Forslag om pensjonsløft fra AP og SV

NHO skriver at å innføre pensjon fra første krone kan gjøre veien inn i arbeidslivet vanskeligere for mange.
– Lovfestet opptjening fra første krone vil gjelde alle arbeidsgivere, og alle arbeidstakere. Det er vanskelig å se at en ordning som gir større grad av likebehandling i norsk arbeidsliv skal gjøre det vanskeligere for noen å komme, dette er argumentasjon som ikke holder, sier Einan.

Han sier dette heller vil frigjøre ressurser hos arbeidsgiverne som i dag går med til å tilpasse midlertidige arbeidsforhold og stillingsbrøker under 20 % for å unngå å betale pensjon.

Det skal lønne seg å jobbe
Folketrygden utgjør ryggraden i pensjonssystemet vårt og gjør at alle er sikret en pensjon. Folketrygden er utformet slik at de som tjener minst får en større andel pensjon enn de som tjener mer. Den er med andre ord omfordelende, skriver NHO i sin argumentasjon.

Videre har folketrygden en garantipensjon som sikrer at de som har vært hjemmeværende deler av sitt yrkesaktive liv eller har hatt en lav stillingsbrøk, også er sikret en pensjon å leve av. Dette er det bred politisk enighet om. Men det er også bred politisk enighet om et pensjonssystem som gjenspeiler at det skal lønne seg å jobbe – du får mer pensjon hvis du jobber mange år og i full stilling, skriver NHO videre.
– Det er deler av NHO sin argumentasjon her som viser at de ikke helt har tatt inn over seg den tiden vi lever i, eller hvilke prinsipper den nye folketrygden bygger på, sier Einan.

Han sier den nye folketrygden innebærer en opptjening av pensjon for all inntekt.
– Opptjening fra første krone er i tråd med pensjonsreformen, ikke motsatt, sier Einan.

Einan påpeker at folketrygden riktignok gir forholdsmessig mest til de som tjener minst.
– De lavtlønte kan dessverre likevel ikke leve av forholdet mellom lønn og pensjon, men av pengene de faktisk får i pensjon når de går av – og for mange lavtlønte eller deltidsarbeidende, er ikke utbetalingene til å leve av. Det er ikke godt nok, og en viktig grunn til å innføre en ordning med pensjonsopptjening fra første dag, og første krone, sier Einan.

Pensjon fra første dag og første krone vil koste, advarer NHO.
– Ja, det er riktig at dette vil koste. Men NHO skal heller ikke glemme at dette da er en kostnad som treffer alle arbeidsgivere, uavhengig av hvorvidt de er bundet av en tariffavtale – eller ikke. Det ligger med andre ord ingen premiering av det uorganiserte og useriøse arbeidslivet i denne ordningen, sier Einan.


© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?