Les

Oppklaring om pensjon

Parat har lenge kjempet for å få innført «Individuell pensjonskonto», noe enkelte blander sammen med «Individuell pensjonssparing (IPS)», men som er to helt forskjellige ting. Her kommer en kort forklaring som, rydder opp i begrepene.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 18.12.2017 14:20 redigert 29.10.2020 15:56
Parat har utredet og argumentert for innføring av «Individuell pensjonskonto». Enkelt forklart innebærer dette at alle som har en form for pensjonsopptjening får sin egen pensjonskonto, en konto som ligner en hvilken som helst konto du har i banken. Dette vil forenkle oversikten for den enkelte, der all pensjonssparing fra ulike kilder (nåværende og tidligere arbeidsgivere) kan samles opp på én og samme konto (alt på et sted). Videre ønsker Parat at den enkelte selv skal få velge hvilket finansforetak som skal forvalte pengene som står på kontoen. 

Individuell pensjonssparing, forkortet IPS, er en skattefavorisert individuell sparing til pensjon som trådte i kraft 1. november i år. Dette er en ordning som gir deg rett til å spare inntil 40 000 kroner i året. Du får skattefradrag for innbetalt sparebeløp og innestående beløp er unntatt fra formuesskatt. Den dagen du skal ta ut pengene må du imidlertid betale inntektsskatt. Med andre ord er dette en spareform med utsatt skattefordel.

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?