Les

Bør du velge Parat som pensjons­forvalter?

Hensikten med Parats og YS' nye pensjonsordning er at pensjonen i seg selv skal øke og bli enklere å ha oversikt over. Foto: iStock
Fra 1. januar 2021 vil all pensjonskapitalen din samles på én pensjonskonto. Du kan enten la prosessen skje automatisk, eller ta et aktivt valg om hvor du vil plassere dine oppsparte midler, for å optimalisere videre opptjening. Parat vil tilby pensjonsforvaltningstjenester. Bør du takke ja til dette?   
Av Ane Undhjem Publisert dato 30.09.2020 11:10 redigert 30.09.2020 14:49

Er du en av de få som har full kontroll over pensjonsordningen sin? Eller er du kanskje en av mange som ikke har helt oversikt? Vel, hvis du tilhører sistnevnte gruppe, har du kanskje fått med deg den gode nyheten? Fra 1. januar 2021 vil all pensjonskapitalen din endelig samles på én pensjonskonto. Automatisk.  

Dette tror Andreas G.R. Moen, advokat og pensjonsekspert i Parat, mange vil tjene mye på.  
– Det er veldig positivt at dette endelig kommer på plass nå. Tidligere har nok flere tapt mye i årlige gebyrer på forskjellige pensjonskapitalbevis. Noen har nok betalt over 900 kroner i året, men gjennomsnittspersonen har måttet punge ut med om lag 400 kroner i året. Dette er penger de fleste ikke får med seg at forsvinner, for de bli trukket direkte fra kontoen til folk, og går ikke gjennom giroer eller fakturaer. Er det lite penger på et pensjonskapitalbevis, har kanskje også gebyrene spist opp pensjonen, og ført til at pengene her forsvinner, sier Moen.    

Flere positiver ved den nye ordningen  
Ifølge Moen er tidligere opptjent pensjon noe arbeidstakere lenge har hatt ansvar for å samle og forvalte selv. Det forteller han at ikke mange har gjort.  
– Jo større andel tidligere opptjening du har, desto viktigere er det å få på plass gode avtaler. Det samme gjelder dersom du har byttet jobb flere ganger. Da risikerer du nemlig å sitte på samtlige forskjellige pensjonsordninger og betale flere gebyrer. Det kan raskt bli kostbart, forklarer Moen.  

Med den nye ordningen som kommer på plass over nyåret, vil du selv kunne velge hvor du ønsker å forvalte opptjent pensjon. Tar du ingen aktive valg, vil dette automatisk gjøres for deg. Da vil alle pensjonskapitalbevisene dine fra tidligere arbeidsforhold slås sammen med den aktive opptellingen du har.  
– Det vil spare folk for mye tid og hodebry at dette nå skjer automatisk, fremfor at man må kontakte pensjonsleverandøren sin selv for å slå sammen pengene, sier Moen.  

Når ballen bare kan rulle av seg selv, lurer du kanskje på hvorfor du bør vurdere å velge Parats pensjonsforvalter? Moen mener det finnes flere gode grunner til å la Parat få ansvaret her.  

Bekymret over lavere konkurranse  
Aon, som er Norges ledende risiko- og pensjonsrådgiver, mener også grunntanken bak den nye pensjonsforvaltningsordningen er god. Likevel ser fagdirektør Vidar Pedersen en mulig utfordring i at målet om lavere omkostninger glipper på grunn av for svak konkurranse. 
– Grunntanken er veldig god, og dersom alt fungerer etter hensikten, så ser vi ikke noe negativt med ordningen. En mulig utfordring er likevel dersom dette ikke fører til lavere omkostninger, på grunn av lavere konkurranse. Et lite faresignal her er at to små leverandører allerede har kastet inn håndkleet og overdratt sine porteføljer til større leverandører. Jeg tror at nye konstellasjoner, eksempelvis innkjøpsfellesskap, kan være en viktig bidragsyter til å opprettholde reell konkurranse, sier Pedersen.   

Mer kostnadseffektivt å velge egen leverandør  
Han mener hensikten med den nye pensjonsordningen er at pensjonen i seg selv skal øke og bli enklere å ha oversikt over.  
– Alle får da en bedre oversikt fordi det er én istedenfor flere konti. Man får også mest sannsynlig mer i pensjon, fordi man håper på lavere omkostninger, sier Pedersen.  

Fagdirektøren tror at de som velger leverandør selv også kan få litt økt pensjon, fordi man da ikke går glipp av noen dagers rente hver gang arbeidsgiver setter pensjonsordningen ut på anbud. Ulike innkjøpsfellesskap, for eksempel gjennom fagforeningen, kan også gjøre det mer kostnadseffektivt å velge egen leverandør, mener Pedersen. 
– For de aller fleste vil det være helt greit å la kapitalen samles automatisk. I helt spesielle tilfeller kan det være annerledes. Det er ikke noe motsetning mellom å la kapitalen samles og å eventuelt velge egen leverandør for sin pensjonskonto, sier Pedersen.  

Hvorfor la Parat forhandle om din pensjon?  
Som arbeidstakerorganisasjon jobber Parat for å sikre medlemmer gode avtaler, når det gjelder både lønn, pensjon og mye mer. Fremover vil organisasjonen, sammen med YS, tilby pensjonsforvaltning i samarbeid med en profesjonell pensjonsleverandør. Moen tror dette vil løfte fremtidige pensjoner betraktelig.  
– Vi arbeider nå med å forhandle frem en pensjonsløsning med lave forvaltningskostnader, bærekraftige investeringer og god forvaltning av pengene, slik at du får størst mulig utbetaling dagen du går av med pensjon, sier Moen.  

Han mener det finnes mange fordeler ved å velge å la Parat forhandle frem løsninger med en pensjonsforvalter på vegne av deg som medlem. Her nevner han spesifikt at når YS' mange medlemmer står sammen, er det lettere å forhandle frem bedre avtaler enn det hver enkeltperson klarer alene. Ofte får man også en bedre avtale på denne måten enn de fleste arbeidsgivere er i stand til å sikre. Løsningen vil legge vekt på god oversikt, bærekraftige investeringer og ikke minst tidsbesparelse for hver enkelt.  

Moen understreker at denne løsningen ikke handler om det årlige innskuddet for pensjon. Dette er opp til hver arbeidsgiver, selv om Parat gjerne skulle sett at dette kom inn i tariffavtalene i større grad. Denne løsningen handler om selvvalgt leverandør for din pensjonskonto, og hvilke priser pensjonsforvalteren tilbyr i forvaltningen av din pensjonskonto for innskuddspensjon, og hvordan pengene er plassert. 

Lettere å forhandle når man står samlet  
For at Parat og de andre forbundene i YS skal kunne være i en god forhandlingsposisjon, ser Moen for seg å innhente fullmakt fra medlemmene som ønsker å bruke organisasjonens pensjonsforvalter.  

Dermed kan forbundene reforhandle avtalen, og alltid sikre best mulig priser og betingelser.  
– Enkeltpersoner har utvilsomt mulighet til å gjøre mye selv og ta full kontroll over sin pensjon i tiden fremover. Likevel vet vi at enkeltindivider aldri vil klare å forhandle seg frem til så gode avtaler som en stor organisasjon vil klare. Sammen er vi utvilsomt sterkere, sier Moen.  

September skal brukes til å forhandle med flere av de kjente og etablerte pensjonsleverandørene, forteller Moen. Deretter vil YS ta endelig stilling til om det skal inngås et samarbeid, på bakgrunn av det som forhandles frem.  
– Vi er selvsagt opptatt av å forhandle frem lavere kostnader. Men når vi skal inngå en avtale med noen, vil vi selvsagt også være opptatt av hvordan pengene er plassert. Bærekraftig forvaltning er vi på jakt etter. I tillegg legger vi vekt på at leverandøren skal stille med gode apper og verktøy for oversikt, rådgivning og informasjon, sier Moen.  

Undersøk din nåværende pensjonsordning  
Som sagt vil oppspart pensjon automatisk overføres til nåværende pensjonsordning dersom du ikke foretar deg noen valg etter 01.01.2021.  
– Hvor mye penger du eventuelt vil spare på å velge Parats pensjonsleverandør for din pensjonskonto som pensjonsforvalter, kommer an på hvor god ordning arbeidsgiveren din tilbyr i dag. De største arbeidsgiverne vil kunne ha en ordning med minst like gode betingelser. Men om du jobber i et lite eller mellomstort selskap, vil det sannsynligvis lønne seg å knytte seg til Parats og YS' pensjonsfellesskap, mener Moen.  

Da vil dette også være ditt standardvalg, og pengene samles her hver gang du skifter jobb.  
– Dermed kan dette blir noe du slipper å tenke på, og du kan være trygg på at du alltid har gode betingelser for din pensjonskonto, sier Moen.  
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?