Les

Alle pensjonspengene på én konto


Finansdepartementet har frem til onsdag hatt ute et høringsforslag som åpner for at arbeidstaker kan samle all sin pensjonskapital på én pensjonskonto. Parat og YS har kjempet for en slik løsning i lang tid og mener dette vil gi vesentlig mer pensjon for pengene.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 22.02.2018 12:45 redigert 15.09.2020 12:16
Departementet foreslår også å oppheve reglene om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst tolv måneder for å få med seg oppspart pensjonskapital. 

Forenkling av pensjon
YS skriver i sitt høringssvar at en samling av pensjonskapital på egen pensjonskonto vil medføre en mer kostnadseffektiv pensjonsforvaltning, som igjen vil gi den enkelte mer pensjon for pengene. 

Advokat og pensjonsekspert i Parat, Andreas Moen, jobber for YS i pensjonsspørsmål. Han har også sittet i en referansegruppe i regi av Finansdepartementet som har jobbet med pensjonskonto. 
– Vi mener løsningen som er foreslått fra Finansdepartementet er god. Videre mener vi at en automatisk oppsamling av pensjonen på én pensjonskonto vil gjøre det vesentlig enklere for hver enkelt å forholde seg til egen pensjonsopptjening, sier Moen.

Reduserte kostnader
Han sier det også legges opp til at arbeidstaker selv skal kunne velge hvilket selskap som skal forvalte pensjonskontoen.
– I praksis betyr det at du som arbeidstaker skal kunne velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har inngått avtale med. Dette åpner for større konkurranse om forvaltning av pengene, noe som sannsynligvis vil føre til lavere kostnader, sier pensjonseksperten. 

Moen sier den foreslåtte modellen også åpner for innkjøpsfellesskap i regi av fagforeningene.
– Et slikt fellesskap med mange arbeidstakere kan oppnå svært lave priser på pensjonsforvaltning, sammenlignet med i dag, sier han.  

YS skriver i sitt høringssvar at arbeidstakere som har tatt et aktivt valg av pensjonsleverandør må få beholde denne leverandøren som standardvalg ved jobb bytte, eller andre endringer som påvirker pensjon.
– Departementet legger opp til at all pensjonssparing skal kunne samles på en og samme konto. Eksempler på dette er pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, tidligere individuell pensjonssparing (IPA og IPS). I tillegg vil innskudd fra dagens arbeidsgiver settes inn på den samme kontoen, sier Moen.

YS mener forøvrig at det også bør legges til rette for egen sparing på pensjonskontoen.
– I tillegg til tidligere oppsparing og innskudd fra nåværende arbeidsgiver, mener vi den enkelte arbeidstaker bør få lov til å benytte den samme kontoen til å ytterligere sette inn penger for oppsparing til pensjon, sier Moen.

Kostnadsdeling 
I forslaget fra Finansdepartementet skal arbeidsgiver betale for kostnadene som knyttes til arbeidstakers opptjening i nåværende arbeidsforhold.
– Forvaltningskostnader fra tidligere oppsparte pensjonsmidler og eventuell sparing utover opptjening fra nåværende arbeidsgiver må fortsatt dekkes av den enkelte, sier Moen.

Når kommer egen pensjonskonto?
Egen pensjonskonto vil tidligst kunne komme i 2019. I tillegg til lovprosessen må pensjonsleverandørene få tid til å utvikle nødvendige tekniske løsninger.
 
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?