ETFs ukelange samling i Dublin har inneholdt møter i komitéene, samt en konferanse som avsluttet det toårige prosjektet "EASA Capacity Building Project", som ble gjennomført i samarbeid med EU-kommisjonen. 

Jobber for et tryggere arbeidsmiljø
Parats nestleder Nyberg ble innsatt som ny kvinnerepresentant til styret i ETF, med spesielt ansvar for kvinnerelaterte spørsmål. Hun overtar som kvinnerepresentant etter Marit Lindén fra Parat Kabinforbund, som ble takket etter å ha avsluttet sitt verv.  

Nyberg gleder seg til å ta fatt på den nye oppgaven. 
– Jeg har jobbet med likestilling og kvinners rett til et trygt arbeidsmiljø i mange år. Nå vil jeg fortsette, på europeisk nivå, å arbeide for å sikre en god arbeidsplass for alle, fri for diskriminering, trakassering og vold, sier Nyberg. 

Hun mener trakassering og vold på arbeidsplassen er et underrapportert og seriøst problem som må belyses.
– Når vi vet at 70 prosent av kvinner innenfor luftfart har rapportert om trakassering eller vold i forbindelse med jobb, tenker jeg at det er altfor lite fokus på dette i det daglige. Underrapporteringen er stor. Som arbeidstakerorganisasjon må vi skape trygghet og sørge for at alle tilfeller blir rapportert og behandlet forsvarlig. Dette vil igjen skape bedre muligheter for forebygging av nye tilfeller, understreker Parats nestleder. 

Fronter samarbeid
Parat har under møtet i Dublin vært representert av Marit Lindén og Trude Mathisen fra Parat Kabinforbund, Stian Holmlimo Kvam og Ståle S. Idsøe fra Pilotforbundet i Parat, i tillegg til Nyberg. 

For Idsøe og Kvam var dette første ETF-møte på vegne av Pilotforbundet. Et hovedtema for pilotene var diskusjonen rundt utviklingen av fly som opereres av kun én pilot. Dette er en utvikling pilotene følger med bekymring. Idsøe forteller at det har vært svært interessant å oppleve hvordan ETF promotorer samarbeid i europeisk luftfart. 
– Det har vært nyttig å treffe og knytte kontakt med andre kollegaer fra diverse flyselskap over hele Europa, og interessant å se hvordan en stor organisasjon som ETF jobber, sier Idsøe.