– Det er viktig at alle Parat-medlemmer som jobber offshore eller på landanlegg svarer på spørreundersøkelsen fra Petroleumstilsynet, sier Frode Roberto Rettore, klubbleder i bedriftsklubben ved ISONOR Industrier AS. Det var Rettore som tok initiativet til en resolusjon om temaet på Parats landsmøte denne uka.

Dette er resolusjonen som ble vedtatt på Parats landsmøte onsdag:
"Oppfordring til deltakelse spørreundersøkelse om risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet
 
Petroleumstilsynet gjennomfører i perioden fram til 21. november en spørreskjemaundersøkelse i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). RNNP-undersøkelsen er en viktig del av faktagrunnlaget for arbeidslivets parter sine diskusjoner rundt petroleumsbransjens sikkerhetsregime og daglige drift.

Petroleumsindustrien har de siste årene opplevd et økende kostnadspress, med oppsigelser, permitteringer, redusert bemanningsgrad og svekket kompetanse som resultat. Parat er bekymret de mulige konsekvenser dette kan ha for helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet ved arbeid offshore. 

Parat sitt landsmøte oppfordrer alle som jobber offshore eller på landanlegg å bruke muligheten til å si sin mening om sin arbeidsdag. Svarene fra RNNP bidrar til å gi oss et godt bilde av utviklingen over flere år. Og den gjør det lettere å peke ut fokusområder eller iverksette konkrete risikoreduserende tiltak."

Spørreundersøkelsen finner du her