Olsen sier mange innen luftfart, hotell og restaurantbransjene allerede har blitt sagt opp.
– I tillegg til at vi har etterlyst en utvidelse i lang tid, sendte partene i frontfaget en henstilling til statsministeren om en slik utvidelse nå i forbindelse med det pågående tariffoppgjøret. Utvidelsen vil bidra til at flere nå beholder sin tilknytning til arbeidslivet. Samtidig kommer avgjørelsen så sent at mange allerede er sagt opp, sier Parat-lederen.
Utvidelsen av permisjonsordningen ble ifølge Olsen også tatt opp med regjeringen under møtet hovedorganisasjonene hadde med regjeringen, onsdag denne uken.

– Arbeidsledigheten er høy, og det er i dagens arbeidsmarked ikke mange ledige stillinger. Uten en slik utvidelse av permisjonsordningen vi nå får, ville enda flere arbeidstakere blitt oppsagt og med det fare for å bli skjøvet ut av arbeidslivet, sier Parat-lederen.

Fakta: Permitteringsreglene
* Normalt kan en arbeidstaker være permittert i 26 uker. Arbeidsgiver betaler lønn de første 15 dagene, deretter overtar Nav.

* Stortinget vedtok midlertidige endringer i permitteringsregelverket da koronapandemien inntraff i vår.

* For arbeidstakere som ble permittert i mars og april, ble ordningen utvidet til å gjelde ut oktober måned. Arbeidsgivere betalte lønn kun for de første to dagene.

* Fra arbeids- og næringslivet og fra opposisjonen har det kommet krav om at permitteringsperioden må midlertidig utvides til 52 uker, slik det ble gjort under finanskrisen i 2008.

* Regjeringen varsler torsdag at regjeringen vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

* Utvidelsen skal innføres 1. november og vare til 30. juni.

* Regjeringen foreslår å innføre en ekstra arbeidsgiverperiode på fem dager for dem som har vært permittert mer enn 30 uker per 1. januar 2021. Denne perioden må bedriftene betale. (Kilde: NTB)