Vi jobber for at du skal ha en best mulig arbeidshverdag. Et medlemskap hos oss er både en forsikring og gir mulighet til personlig utvikling.

Parats advokater og arbeidslivseksperter hjelper deg med spørsmål om ansettelse, oppsigelse, ferie, omstilling, lønn/provisjon, permisjon, sykepengegrunnlag – kort sagt alle situasjoner du som ansatt kan trenge hjelp til. I tillegg tilbyr vi våre medlemmer en times gratis advokathjelp per år i privatrettslige saker.

Vår tariffavtale sikrer deg som ansatt medbestemmelse og grunnleggende rettigheter som fem ukers ferie, ekstra fridager, lesedager før eksamener, full lønn under svangerskap, fødsel og adopsjon. Disse rettighetene kan ikke ensidig endres av arbeidsgiver.

Parat Media er en del av Parat og YS og vi er er ikke tilknyttet noe politisk retning eller ståsted – hverken
ideologisk eller økonomisk. Parat har 40 000 medlemmer i de fleste yrker og bransjer, både i privat og offentlig sektor. Vi har også et godt tilbud for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Bli en del av fellesskapet!

Hva koster det?
I 2019 er kontingenten er 1,4 % av inntekt (utenom overtid), maks 563,- pr måned. Du kan trekke fra 3850,- av kontingenten på skatten.

Hva kan du spare på boligrente?
Eksempel: lånebeløp 3 millioner, boligverdi 4 millioner, annuitetslån over 25 år og belåningsgrad under 75 %
Eff. rente Årlig kostnad
Medlemsavtale Parat/YS 2,50 % 161 016
Vanlig boliglån u/75 % 2,98 % 169 548
Medlemsbesparelse     8 532

(Kilde: finansportalen.no 4.9.2019)

GRATIS innboforsikring
YS Innbo gratis i 6 måneder fra innmeldingstidspunktet

Tannhelseforsikring fra 47,- pr måned som dekker:
• Hull i tenner • Utskifting av sprukne fyllinger • Trekking av tenner
• Rotfylling • Innsetting av bro/krone/implantat

Les mer om tannhelseforsikring på norsktannhelseforsikring.no/partner/ys/

Flere gode rabatter finner du på parat.com

Tre måneder GRATIS medlemskap – meld deg inn før 1. november: bit.ly/2xDvAuF

Husk: fram til 1. november er det 500,- i vervepremie pr medlem hos gogift.com/nb-NO