Gjennomsnittslønnen på Presse- og Mediaoverenskomsten er på 273,86 per time eller et relativt lønnsnivå 111,7 vs. 101 for industrioverenskomstens verkstedsdel.

Det vil si at alle på denne overenskomsten får et tillegg på 2,50 pr time (4.875.- pr år i 100 prosent stilling).

I tillegg skal det føres reelle lokale forhandlinger.

I løpet av en måneds tid vil det også bli forhandlinger med MBL om regulering av minstelønnssatsene.

Som tidligere nevnt e-post i februar så har det vist seg at en titt på oppgjøret i Adresseavisen gir en god pekepinn på hvor høy lønnsveksten blir i mediebransjen.

Adresseavisen forhandler tidlig på året og har 1. januar som reguleringsdato og i år endte denne på 3 prosent. Oppgjøret inkluderer det sentrale tillegget.Denne "Adressaindeksen" tyder på at vi generelt kan forvente en høyere lønnvekst enn fjorårets som samlet ble på 2,83 prosent. Alle tall i denne tabellen er uten overheng og glidning.