I følge Parat Medias leder Liz Ovesen, stuper annonseinntektene og annonsekonsulentene får mindre å gjøre. 
– De frittstående avisene er først ute, men vi får melding om at også aviser i konsern går til permitteringer, sier Liz Ovesen.
Samtidig meldes det om høy aktivitet innenfor kundesenter og distribusjon. Parat Medias leder oppfordrer til samarbeid innen bransjen slik at de som blir permittert kan tilbys midlertidige stillinger der det ropes etter hjelp.

Meldes ikke ut av pensjonsordningen
Parat har ropt varsko om de konsekvensene det kan få dersom ansatte meldes ut av pensjonsordningen når de er permittert.
– I drøftingsmøtene har våre tillitsvalgte argumentert godt for å la de ansatte forbli i pensjonsordningene. Arbeidsgiverne har skjønt at det ikke er på det området de skal spare penger, sier Ovesen, og legger til at de også har fått drahjelp fra NHO som har oppfordret medlemsbedriftene sine til å ikke melde ut ansatte av pensjonsordningen.

Deltidspermitteringer 
I følge Ovesen er det få som har permittert hele årsverk. I stedet har man i stor grad benyttet seg av deltidspermitteringer på minimum 40 prosent. 
– På den måten kan de ansatte opprettholde kontakt med kunder og kolleger og ikke bli mer isolert enn nødvendig i den spesielle situasjonen vi er i nå, sier Parat Medias leder.

Enighet om utvelgelse men ikke om varslingsfristen
Arbeidsgiverne og tillitsvalgte har stort sett vært enige når det gjelder hvem som skal permitteres.
– Ansiennitetsprinsippet blir fulgt, og i de tilfeller det er fraveket har det vært helt åpenbare grunner, sier Ovesen.


– Når det gjelder varslingsfristen er vi ikke like enige. Arbeidsgiver vil benytte seg av 2 dagers fristen, men vi mener det er mulig å opprettholde fornuftig sysselsetting i en varslingsperiode på 14 dager, sier Liz Ovesen. Hun mener at annonsekonsulentene for eksempel kan bruke mer tid på rådgivning og jobbe med strategier for å få nye kunder i varslingsperioden.

Får nye medlemmer
Hittil i mars har Parat Media fått nesten 50 nye medlemmer.
– Det er veldig god medlemsvekst for oss. I vanskelige tider blir det åpenbart for mange at det er en fordel å være organisert, avslutter Parat Medias leder Liz Ovesen.