Hovedstyrets møte tirsdag og onsdag behandlet Parats beretning og regnskap for 2021, i tillegg til flaggsakene for inneværende- og neste år. Årets flaggsak er som kjent arbeidsglede, mens flaggsaken for 2023 konsentreres om tillitsvalgte.

Utvalg skal se på organisasjonsstruktur
Hovedstyret har også nedsatt et utvalg som skal vurdere Parats organisasjonspolitiske struktur, dette i form av oppbygging av organisasjonen og styringsorganer i dag og i fremtiden. Kommer utvalget frem til endringsforslag må mulige vedtektsendringer behandles på Parats landsmøte i 20224.

Oscarsborg


Parats hovedstyre på Oscarsborg festning.
Fra venstre: Linda Iversen Norbeck, Trond R. Hole (generalsekretær), Kari Nestaas Ruud, Truls Bjørhei, Thomas Lilloe, Arvydas Dragonas, Gro Brandsar (sekretær), Hilde Bjørklund, Ragnar Eggesvik (spesialrådgiver), Anita Sveum Nilsen, Anneli Nyberg, Grete Dieserud, Johan Hovde og Agathe Osland Hellesen. Parat-leder Unn Kristin Olsen er smittet av koronaviruset.