Olsen sier det er mye som tyder på at vi kan se en slutt på krisen i løpet av sommeren og høsten.
– Vi må nå hjelpe virksomheter og permitterte ansatte innenfor luftfart, reiseliv, hotell, restauranter og andre berørte næringer, slik at de har mulighet til å reise seg etter koronapandemien. Disse virksomhetene vil ha behov for å få tilbake kvalifiserte ansatte utover våren, sommeren og høsten. Uten en forlengelse av permitteringsperioden, vil virksomhetene måtte si opp alle permitterte de nærmeste månedene. Det gir ingen mening, sier Parat-lederen.

Ekstraordinær situasjon
Hun har registrert tilsvarende oppfordringer, som det nå Parat kommer med, fra arbeidsgiversiden. 
– Vi har også merket oss at finansminister Jan Tore Sanner (H) overfor Stortinget har gitt åpning for en slik utvidelse av permitteringsordningen fra regjeringens side. Det er imidlertid ingen tid å miste. Bedriftene som er berørt vil måtte starte oppsigelser nå, dersom ikke regjeringen handler raskt, sier Olsen.

Parat-lederen sier at lange permitteringsordninger som hovedregel bør unngås, men at koronasituasjonen er et unntak.
– I prinsippet bør permitterte raskt vurdere alternative jobbmuligheter. Både arbeidstakere og nasjonen vil i en normalsituasjon være tjent med at ansatte kommer raskere tilbake i jobb, enten hos nåværende- eller ny arbeidsgiver. Situasjonen vi nå står i er ekstraordinær. Det er ikke mange nok alternative jobbmuligheter og mange bedrifter står i fare for å miste verdifull kompetanse, dersom regjeringen ikke utvider dagens permisjonsordning, sier Olsen.