Leder: 
Liz Ovesen
Telefon 901 17 560
E-post: liz.ovesen@parat.com

E-post: Paratmedia@parat.com
Telefon: 482 10 100
Faks: 21 01 38 00

Organisasjonsnummer: 971 48 0270

Besøksadresse:
Lakkegata 23, 2 etg, Oslo

Postadresse: 

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo

Her finner du oss: