Forhandlingsavdelingen har ansvar for all saksbehandling knyttet til hovedavtaler og tariffavtaler. 

Katrine Andresen Roald har hovedansvaret for tariffspørsmål knyttet til våre tariffavtaler.

Juridisk avdeling bistår i alle rettslige problemstillinger knyttet til arbeidsforholdet. Avdelingen bistår også i saker utenfor arbeidsforholdet.

Serviceavdelingen kontaktes når det gjelder medlemsregister, kontingent, økonomi etc.

Andre spørsmål knyttet til medlemskapet og aktiviteter i Parat Media kan rettes til forbundsleder Liz Ovesen

Mobil 901 17 560