Våre advokater og arbeidslivseksperter  hjelper deg med alle spørsmål og saker knyttet til ansettelse, oppsigelse, ferie, omstilling, lønn/provisjon, permisjon, sykepengegrunnlag. Kort sagt alt situasjoner du som ansatt kan trenge hjelp til. 
I tillegg tilbyr vi våre medlemmer en times gratis advokathjelp pr år i privatrettslige saker som for eksempel arv, testamente, samboerkontrakt. 

Vi har en tariffavtale som sikrer våre medlemmer grunnleggende rettigheter og gir deg som ansatt medbestemmelse og forutsigbare rettigheter. Dette er rett til fem ukers ferie, ekstra fridager, lesedager før eksamener, full lønn under svangerskap, fødsel og adopsjon 
(ikke noen øvre grense).
Disse rettighetene kan ikke ensidig endres av arbeidsgiver, de eies av oss i fellesskap.

Kontingenten er 1,4 prosent av inntekten men maks 597.- pr måned. 
Du kan trekke fra 3.850.- av kontingenten på selvangivelsen. 

Parat Media er en del av Parat og YS og vi er partipolitisk uavhengig. 

Vi har gode medlemstilbud som i realiteten finansierer kontingenten.

Boliglån Gjensidige Bank fra 1,19 prosent (september 2021)
Innboforsikring fra kr 47.- pr måned. 
Behandlingsforsikring 
Inntektssikring ved arbeidsløshet 

Les mer om disse og andre fordeler på YS Medlemsfordeler