Tallene er beregnet ut fra innrapporterte tall dra arbeidsgiverne. Her finner du tall for hele landet, regioner og på ulike stillingskategorier. MBLstatistikk  

Tallene for 2016 kommer.