Vi har laget et verktøy hvor den enkelte kan se hvor stor del av lønnen man får et lavere pensjonsinnskudd på og hvor mye dette bør kompenseres i form av lønnstillegg.

Utregningene er basert på følgende innskuddsordninger:

•    4 % innskudd på lønn mellom 1 og 4 G og 7 % innskudd på lønn mellom 6 og 12 G
•    5 % innskudd på lønn mellom 1 og 4 G og 8 % innskudd på lønn mellom 6 og 12 G

I begge tilfeller beregnes effekten av at man får laveste prosentsats på inntekt mellom 6G og 7,1 G 

Det er også åpnet for at man skal kunne få pensjonsinnskudd på inntekt fra første krone og ikke bare på inntekt over 1 G (kr. 90.068.-)

Dette medfører økt pensjonsinnskudd på kr 3.602.- pr år ved innskudd på 4 og 7 prosent og en økning på kr 4.503.- hvis innskuddene er på 5 og 8 prosent.

Merk! Dette må i så fall gjelde alle og kan ikke kun gis til de som får et lavere pensjonsinnskudd som følge av endringer i knekkpunktet.

Hent verktøy for beregning her.