Ansatte

Ferieloven

Avtalefestet

ferie § 17

Bilag 12

Avtalefestet

fridager

§ 18

Bilag 2

Totalt

Under 50 år

4 uker + 1 dag

4 dager

2 dager

5 uker + 2 dager

Over 50 år

4 uker + 1 dag

4 dager

2 dager +1 dag

5 uker + 3 dager

Over 60

5 uker + 1 dag

4 dager

2 dager +1 dag

6 uker + 3 dager